مزایای کلاس مجازی برای آموزشگاه ها

مزایای کلاس مجازی برای آموزشگاه ها

با توجه به شیوع پاندمی کرونا و واگیردار بودن برگزاری  کلاس مجازی و کلاس آنلاین در حال افزایش است و کم کم جایگزین کلاس حضوری می شود ؛ چرا كه ديگر با برگزاری کلاس مجازی دیگر مشکلاتی همچون تجمع و… نمی باشد ، پس دیگر آموزشگاه ها هم باید برای کلاس های آموزشی خود از...