تعریف کلاس مجازی

تعریف کلاس مجازی

کلاس مجازی یک محیط انتقال دانش می باشد که در آن کاربران به صورت آنلاین با یکدیگر به گفت و گو می پردازند. اطلاعات بیشتر از طریق صوت و یا ویدیو بین کاربران اتنقال می یابد. کلاس مجازی  روش نوینی این امکان را به وجود آورده است که کاربران در ساعت معینی که در مناطق گوناگون...