با توجه به شیوع پاندمی کرونا و واگیردار بودن برگزاری  کلاس مجازی و کلاس آنلاین در حال افزایش است و کم کم جایگزین کلاس حضوری می شود ؛ چرا كه ديگر با برگزاری کلاس مجازی دیگر مشکلاتی همچون تجمع و… نمی باشد ، پس دیگر آموزشگاه ها هم باید برای کلاس های آموزشی خود از کلاس های مجازی بهره ببرند . حال در این مطلب به بیان و بررسی چند مزایای کلاس مجازی برای آموزشگاه ها می پردازیم:

۱) بالا بودن سودآوری کلاس مجازی نسبت به کلاس حضوری

در کلاس مجازی چون می توان یک کلاس را با ثابت بودن هزینه برگزاری کلاس با تعداد بسیاری محصل ارائه كرد در واقع به بیانی دیگر چون هزینه ها یکسان و تعداد محصل بیشتر است سودآوری هم افزایش می یابد.

آموزشگاه ها می توانند کاری کنند تا از یک کلاس را صدها محصل در تمام نقاط دنیا استفاده نمایند که با این کار سود بیشتری به دست می آورند

۲) کلاس مجازی انعطاف بیشتری نسبت به کلاس حضوری دارد

گاه پیش می آید که محصلین در حین دیدن آموزش دوره های مختلف در کلاس های حضوری به دلیل تغییر برنامه شخصی و یا کاری شان نمی توانند از ادامه دوره منصرف می شوند ؛ كلاس مجازی این مشکل را هم حل کرده است ، به اين گونه كه كلاس مجازی چون امکان ضبط کلاس را نیز دارد محصل می تواند اگر در زمان برگزاری کلاس با مشکل روبه رو شد و نتوانست از کلاس استفاده کنند می تواند فیلم تمام کلاس را مشاهده نماید و یا حتی محصلینی که نیاز به مرور کامل دوباره کلاس دارند از فیلم کلاس بهره ببرند

۳) دسترسی به اساتید آموزشگاه در خارج از محیط آموزشگاه

گاه پیش می آید که اساتید آموزشگاه به هر دلیلی نمی توانند در زمان کلاس در آموزشگاه حاضر باشند و به تدریس بپردازند که متاسفانه در این شرایط کلاس به تعطیلی می شود یا آموزشگاه نمی تواند از اساتید مجرب و نمونه به منظور دور بودن از آموزشگاه استفاده نماید ؛ كلاس مجازی با ویژگی که دارد می تواند به آموزشگاه کمک نماید تا از اساتید مجربی که از آموزشگاه دور هستند و یا همچنین از اساتیدی که در زمان برگزاری کلاس نمی توانند در آموزشگاه حضور داشته باشند بهره ببرد

۴) افزایش تعداد محصلین ضمن صرفه جویی در هزینه برگزاری کلاس

کلاس مجازی و آنلاین بسیار برای آموزشگاه ها موثر است چرا که آن ها می توانند تعداد محصلینی که کلاس ثبت نام می کنند را نسبت به کلاس حضوری بسیار افزایش دهند و این در حالی است که نیازی به افزایش هزینه نمی باشد و اگر کلاس ها در بستر مناسبی تشکیل شده که محصلین از آن راضی باشند ارتباط بین محصل و آموزشگاه تداوم داشته و این موجب شده تا محصل در دوره های دیگر مورد نیاز خود در همان آموزشگاه شرکت داشته باشد