این روزها به دلیل گسترش ویروس کرونا مراکز علمی و آموزشی هم مجبور به استفاده از بسترهای آموزش مجازی شده اند ، طوريكه اكثر ادارات و يا هر جايي كه نياز به برگزاری جلسه و یا کلاس باشد در آن جا از این بستر استفاده می شود.

حال چرا می گوییم آموزش مجازی تحولی شگرف ایجاد کرده است؟

اگردست خودمان بود و در این شرایط بحرانی بیماری کویید-۱۹ قرار نمی گرفتیم شاید این قدر با این شتاب به سوی شیوه های جدید آموزشی گام برنمی داشتیم ولی با شرایط به وجود آمده با اینکه از لحاظ زیرساختی و همچین مسائلی آمادگی کامل  آموزش مجازی را نداریم اماباید به سوی آن بدویم . الان که می نگریم احتمالا با خود بگوییم ای کاش از قبل بسترسازی و زیر سازی برای این نوع آموزش انجام می دادیم حال نیز باید هر چه سریع تر راه  را برای هر که با آموزش و یا جلسات سر و کار دارد هموار کرد تا نتیجه قابل قبول و خوبی حاصل شود و همچنین باید حتما در مناطقی که از نظر سخت افزاری امکان استفاده از این کلاس را ندارند امکانات داد تا بتوانند از این نوع آموزش بهره مند شوند . نباید یادمان برود که خانواده و البته هر که به هر نوعی از این نرم افزارها استفاده می کنند هم خود نقش ویژه ای در این شرایط برای بهره وری هرچه کامل تر و بیشتر از این آموزش دارد