با شیوع و گشترش پاندمی کرونا استفاده از سیستم های آموزش مجازی رونق بیشتری نیز پیدا کرده است. حال ما در این مطلب نیز می خواهیم به بیان برخی از راهکارهایی برای افزایش بازده و همچنین بهره گیری بیشتر از آموزش مجازی بپردازیم

راهکار اول: تولید محتوای جذاب:

تولید و ارائه درست محتوای جذاب باعث افزایش علاقه دانش آموزان به درس و به تبع آن فعالیت بیشتر آنها در کلاس می شود. به همان صورت که یادگیری محصلین در کلاس های حضوری  مستلزم به کار بردن  مهارت های شنیداری، دیداری و ذهنی استاد نیز هست برگزاری کلاس در بسترهای مجازی نیز، این امر اهمیت بسياری نیز دارد ؛ بنابراين اساتيد با بهره گيری و یا توليد محتوای جذاب نیز می توانند بازده کلاس های مجازی را افزایش دهند.

محتواها می تواند به صورت های ذیل باشد:

  1. ضبط فیلم توسط خود معلم
  2. فایل های صوتی
  3.  انتشارفیلم و صوت و تصاویرگوناگون
  4. انتشار فایل های متن محور

راهکار دوم: بهره گیری از نرم افزارهای کمک آموزشی:

استفاده از نرم افزارهای کمک آموزشی از جمله روش هایی است برای بهتر کردن تدریس در فضای مجازی، اين نرم افزارها چون از نظر سمعی بصری بسيار قوی هستند می توانند کمک بسیار خوبی به اساتید کنند

راهکار سوم: ایجاد تعامل بین استاد و محصلین:

می توان به طور حتم اشاره کرد که تعامل یکی از روش های انتقال مطالب بوده است و محصلین برای فراگیری بهتر نیاز به برقراری ارتباط  با استاد خود دارند تا به آسانی بتوانند مطالب آموزشی را بیاموزند

با توجه به روحیه محصلین بعضی از محصلین بدون نیاز به ایجاد تعامل می توانند درس را به راحتی یاد بگیرند  و اما بعضی دیگر تا تعامل ایجاد نشود به خوبی علم را فرا نمی گیرند